Co se stalo

Žáci naší školy se na jaře tohoto roku účastnili několika závodů ve vodních sportech.

První byla Finálová regata Česko vesluje 24. 5. 2024, kde získali v kategoriích dívky, chlapci a mixy podle věku 5 x 1. místo a 2 x 2. místo. Celkově pak vítězství z 11 škol.

Další byl Papírový drak Mondi 20. 6. 2024. Závodů se zúčastnilo celkem 16 posádek základních škol ze Štětí a okolí. Za ZŠ Ostrovní nastoupily posádky osmáků (Pajasové) a mix 9.A a 9.B (Alfa draci). Alfa drakům se podařilo vyhrát všechny jízdy, včetně velkého finále A a stali se celkovými vítězi.

Na závěr pak jsme se kvalifikovali na Mistrovství dračích lodí školních posádek 21. 6. 2024 Praha, Podolí. Po rozjížďkách jsme, ze 13 posádek celé ČR, obsadili průběžné 8. místo. Tímto výsledkem jsme se zařadili do finále B, ale po vyčerpávajícím vedru a předchozímu závodnímu dni, už nezbývaly síly, a tak jsme skončili celkově na 11. místě.

Ve středu 19. 6. 2024 navštívili žáci třídy 9.A Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Poslanecká sněmovna má své sídlo v několika palácích na Malé Straně. Při komentované prohlídce bývalým poslancem panem Radimem Holečkem žáci zhlédli hlavní budovu, Thunovský palác, ve kterém se nachází zasedací sál a mají zde své pracovny předseda a místopředsedové. Poté se žáci prošli Valdštejnskou zahradou. Výlet si moc užili.

J. Homoliaková - třídní učitelka

Ve středu 12. června 2024 se přípravná třída zúčastnila zajímavé exkurze u městské policie ve Štětí. Děti měly jedinečnou příležitost seznámit se s každodenní činností městských strážníků a vyzkoušet si jejich vybavení.

Na stanici nás přivítal strážník Filip Cuchý a velitel směny Petr Novák, kteří se dětem velmi hezky věnovali. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací o práci městské policie, o jejich pravomocích a o tom, jak se starají o bezpečnost obyvatel Štětí a přilehlých obcí. Strážník Cuchý děti nadchnul tím, že jim umožnil vyzkoušet si různé části policejního vybavení, například pouta, helmy, štít a obušek.

Dalším lákadlem byly policejní vysílačky. Děti se učily, jak se s nimi správně zachází a jak probíhá komunikace mezi strážníky během služby. Exkurze byla velmi přínosná nejen z hlediska získání nových poznatků, ale také jako inspirace pro děti. Strážník Filip Cuchý a velitel směny Petr Novák jim ukázali, že práce policisty je sice náročná, ale také velmi důležitá a zajímavá.

Na závěr si děti mohly prohlédnout kamerové záznamy v přímém přenosu, které dohlíží na obyvatele Štětí. Vidět, jak kamery fungují a jakým způsobem pomáhají strážníkům monitorovat město a udržovat veřejný pořádek, bylo pro děti fascinující zkušeností.

Děti odcházely nadšené a plné dojmů, některé z nich si dokonce začaly představovat, že by se v budoucnu chtěly stát policisty. Velké poděkování patří městské policii ve Štětí za to, že nám umožnila nahlédnout do jejich každodenní práce a za krásný den, který pro děti připravili. Nalezínková

V úterý 14. května 2024 se přípravná třída vydala na exkurzi k hasičům města Štětí. Uvítal nás nadpraporčík Josef Šíma a díky němu jsme mohli zažít mnoho zajímavého a poučného.

Děti si prohlédly hasičská auta nejen zvenku, ale i zevnitř. Viděli jsme různé typy hasičských vozidel, včetně hasičského auta se žebříkem. Dětem se velmi líbilo nové vozidlo, které umělo stříkat vodou. Dozvěděli jsme se o vybavení těchto vozidel a jejich využití. Největším zážitkem pro děti bylo, když si mohly vyzkoušet manipulaci s hasičskou hadicí a stříkat vodu.

Kromě toho si děti vyzkoušely hasičské helmy a obleky, což pro ně byl velký zážitek. Prohlédli jsme si také prostory hasičárny a viděli jsme, jak probíhá poplach. Dozvěděli jsme se také, k jakým výjezdům hasiči nejčastěji jezdí – od hašení požárů a dopravních nehod až po záchranu lidí a zvířat v nouzi.

Celá exkurze byla nejen vzdělávací, ale i velmi zábavná. Děti si ji moc užily. Děkujeme panu nadpraporčíkovi Šímovi a celému týmu hasičů za skvělou ukázku jejich práce a za to, že dětem poskytli tak úžasný zážitek.
Nalezínková, Krejzová

V pondělí 6. května proběhlo v Litoměřicích okresní kolo Mladého zdravotníka. Jedná se o soutěž pětičlenných družstev v poskytování první pomoci a znalostí zdravotnické techniky. Ze Štětí se zúčastnili pouze děti ze základní školy Ostrovní. V kategorii 2. stupně obsadili páté místo. V kategorii 1. stupně se jim ale dařilo mnohem lépe a zvítězili. Postoupili tak do krajského kola, ve kterém jim budeme držet palce.

V krajském kole, kterého se účastnili vítězové okresních kol z Ústeckého a Libereckého kraje vybojovalo naše družstvo krásné druhé místo. Všem členům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Ve čtvrtek 22.2. proběhl v pražské hale O2 universum finálový závod projektu Česko vesluje při zahájení Mistrovství světa v halovém veslování. Z této velkolepé akce, které se zúčastnilo na 1400 žáků základních a středních škol si výprava ZŠ Štětí, Ostrovní přivezla nejen spoustu nových zážitků a zkušeností, ale i cenné kovy. První medailový úspěch zařídili chlapci ze 7. třídy, kteří skončili na 3. místě. Následovala štafeta dívek z 8. třídy, která ve své kategorii dominovala po většinu závodu, avšak v posledních vteřinách děvčata ztratila své vedení a skončila na skvělém 2. místě.
Další závody Česko vesluje se konají v květnu 2024 v Račicích.

Bobřík informatiky je soutěž cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Soutěž probíhala od 4. po 8. ročníky. Žáci vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.Ve čtvrtek 9.11.2023 se přípravná třída vydala do lesa Žampich. Paní učitelka, s paní vychovatelkou vyhlásily hru Bingo v přírodě. Do této hry se zapojilo všech 7 aktivních hledačů. Hledači měli za úkol pátrat po lesních přírodninách dle  tematických obrázků a průběžně si tyto přírodniny ukládat do připravené krabičky. Hledači zdolávali různé lesní překážky, aby získali danou přírodninu. Všichni žáci hru splnili a tak došlo i na závěr na sladkou odměnu. Všem účastníkům se výlet do lesa líbil a počasí nám také přálo. Nalezínková, Krejzová

V pátek 9.6.2023 proběhlo v obřadní síni na městském úřadě slavnostní pasování na Rytíře řádu čtenářského. Před krále knih pokleklo a rytířský slib složilo 27 prvňáčků naší školy. Všem se tato událost velice líbila.

Račický kanál hostil 30.5. finálovou regatu projektu Česko vesluje. Na veslařských trenažérech poměřilo své síly na 350 závodníků 2. stupně z celkem 13 základních škol. Základní škola Ostrovní vyslala do velkého finále ostřílené závodníky ze 6. a 7. třídy, kteří vyhráli únorový 2. ročník Podřipsko vesluje. Opět se soutěžilo způsobem 4x1 minuta chlapci, dívky a mix. I přes drobné změny v sestavě našich štafet jsme dosáhli výborných výsledků. Nejdříve si pro vítězství dojeli chlapci 6. tříd. a 3.místem je následovala štafeta děvčat. Chvíli poté odstartoval mix těchto dvou štafet, který zakončili vítězstvím. Následovaly štafety 7. tříd, kde chlapci skončili na 2. místě a dívky na 1. místě. V mixu si pak dojeli s velkým náskokem pro jednoznačné vítězství. Finálovou regatu 2023 v kategorii 6. a 7. ročník základní školy s nejvyšším počtem bodů tak vyhrála Základní škola Ostrovní.

Po tříleté odmlce jsme opět rozjeli tradiční ročník Družina má talent.
V pátek 28.4. byly děti na značkách a předvedly svá vystoupení , která si připravily zodpovědně a samy, proto i letos byla akce vydařená.

Děkujeme za hojnou účast rodičů, paní vychovatelky.

Žáci prvních tříd společně s přípravnou třídou oslavili Den Země v Zooparku v Zelčíně. Téměř všechny děti neohroženě vstoupily do ohrady mezi zvířátka, která je uvítala hlasitými citoslovci. Pro některé děti to bylo první setkání s opravdovou kozou, ovečkou, poníkem či lamou. Zde se naskytla možnost si tato zvířátka pohladit či si s nimi trochu pohrát, což je mnohem zábavnější než prohlížení obrázků v knížce. Děti si kromě nezapomenutelných zážitků domů odvezly vlastnoručně ozdobený suvenýr. Výlet se líbil všem zúčastněným.

Paní učitelky: Maršálková, Kalašová, Nalezínková

Na měsíc duben připravila ZUŠ volbu Miss čarodějnice. Do této výzvy se zapojily i děti z naší družiny. Za jejich snahu jim moc děkujeme.

Vychovatelky ŠD


Dne 23.února se ve školní družině pořádal tradiční karneval. Nejen děti přišly v krásných maskách, ale zapojily se i paní vychovatelky. Za hojnou účast na maškarádě účastníkům velice děkujeme.

Vychovatelky ŠD


Děti z modré družiny se zúčastnily soutěže, kterou vyhlásil Nadační fond Severočeská voda na počest 30. výročí svého založení. Úkolem bylo navázat na první předepsaný odstavec a dokončit příběh candáta Zoubka a nakreslit k němu obrázky. Příběh vymyslela Julinka Vojcíková a hlavní malířkou byla Kristýnka Linh Dao. Oběma dívkám děkujeme za reprezentaci školy.

M. Kupková, vychovatelka

Protože se blíží čas Velikonoc, vyrazila třída 5.A do SOU Liběchov - Boží voda, kde si žáci vyrobili krásné jarní dekorace. Počasí nám přálo, čas zbyl, tak jsme absolvovali ještě výšlap na Čertovy hlavy.

V pátek 10.3.2023, proběhlo v naší škole recyklohraní. Žáci 5.A použili recyklovatelný materiál na výrobu oděvů a doplňků. Fantazii se meze nekladly, a tak byla výsledkem úžasná módní přehlídka.

Máme za sebou další z podařených Čertích dnů. Tomu velkou pozitivní měrou přispěli žáci devátých ročníků, kdy na pondělí 05.12.2022 uspořádali průvod s krásnými anděly a strašidelnými čerty napříč školou. Za spolupráci jim velice děkujeme, stejně tak i paní školnici za výzdobu prostor školy.

Dne 10.11.2022 se konal Okresní přebor v šachu ve velkém sále kulturního střediska ve Štětí. Přeboru se zúčastnilo i družstvo chlapců z 2. stupně naší školy. Soutěžilo se ve 3 věkových kategoriích formou "každý s každým". Jednotlivé partie tak chlapci odehráli s mladšími soupeři, ale i s družstvy ze středních škol. V celkovém pořadí se naši žáci umístili ve své kategorii na 1. místě a postupují dále do krajského kola. (Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.)

P. Novák.

V úterý 25.10.2022 si školní družina po 3 leté odmlce připravila pro děti strašidelné odpoledne . Sešli jsme se v hojném počtu krásných strašidelných kostýmů. Soutěže a stezku odvahy v temných chodbách školy děti zvládly bravurně a jako důkaz zanechaly svůj podpis. Akce se zůčastnilo téměř 70 našich žáků a my věříme, že si odnesly nejen sladkosti, ale i společný podzimní zážitek.

vedoucí vychovatelka Eva Kabíčková

Škola Online
he Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Informace Ukrajina
Školní poradenské pracoviště
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty