15. 2. 2021 rozhodlo kolegium děkana Pedagogické fakulty UJEP o zařazení Základní školy Štětí, Ostrovní 300 mezi fakultní školy. Úzká spolupráce s Pedagogickou fakultou začala již v roce 2017, kdy se naše škola stala tzv. „spolupracující školou UJEP“. Na tomto základě se naše škola zúčastnila několika výzkumných šetření, umožnila velkému množství studentů vykonat odbornou praxi, a dokonce se podařilo zapojit naši školu do projektů vypsaných Pedagogickou fakultou UJEP jako je „Podpora rozvíjení informatického myšlení“ a „Matematická gramotnost žáků na II. stupni ZŠ“. Z této prestižní události máme velikou radost a znamená pro nás radostný závazek další prohlubující spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Jiří Šlégl (ředitel školy)

Informatické myšlení uplatňujeme při efektivním řešení problémů

 • Pečlivě formulujeme, v čem problém spočívá a čeho chceme dosáhnout
 • Hledáme a testujeme různé postupy řešení, z nichž pak vzhledem k okolnostem vybíráme ten nejvhodnější
 • Kdykoli zadáváme práci tak přesně, abychom si mohli být jisti výsledkem, používáme informatické myšlení
 • Postupy se přitom snažíme tvořit tak, abychom je už nemuseli provádět sami v různých kontextech

Projekt si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků.

Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol.

Projekt popularizuje témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Od roku 2017 probíhá na naší škole právě kroužek robotiky. Práce s roboty děti baví, protože je to tvůrčí a neotřelé. Žáci staví funkční modely z lega a pomocí aplikace WeDo 2.0 jej uvedou k životu – naprogramují. Nenásilnou formou se tak připravují na budoucí povolání. Rozvíjí se nejen logické myšlení, ale i vytrvalost k samostatnému hledání různých cest řešení problémů. Hlavní zásadou je konstruktivistické pojetí – aby si na to žáci přišli, pokud možno, sami. Starší děti postupují rychleji a snaží se řešit složitější úkoly, zatímco mladší děti si hlavně hrají. Hra se stává učením a naopak.

ZMĚŇTE ZPŮSOB MYŠLENÍ A ZMĚNÍTE SVĚT

Matematická gramotnost je schopnost jedince formulovat, používat a interpretovat matematiku v různých kontextech. Zahrnuje matematické myšlení, používání matematických pojmů, postupů, faktů a nástrojů k popisu, vysvětlování a předpovídání jevů. Pomáhá jedinci si uvědomit, jakou roli matematika hraje ve světě, a díky tomu správně usuzovat a rozhodovat se tak, jak to vyžaduje konstruktivní, angažované a reflektivní občanství.

Matematická gramotnost spočívá v:

 1. potřebě žáka opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, pochopení nového pojmu, vztahu, argumentu nebo situace a v důvěře ve vlastní schopnosti
 2. porozumění různým typům matematického textu (symbolický, slovní, obrázek, graf, tabulka) a v aktivním používání či dotváření různých matematických jazyků
 3. schopnosti získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní, experimentální a badatelské činnosti
 4. zobecňování získaných zkušeností a objevování zákonitostí
 5. tvoření modelů a protipříkladů a dovednosti vhodně argumentovat
 6. schopnosti účinně pracovat s chybou jako podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky
 7. schopnosti individuálně i v diskusi (především se spolužáky) analyzovat procesy, pojmy, vztahy a situace v oblasti matematiky.

Složky matematické gramotnosti:

 • Potřeba opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, pochopení nového pojmu, vztahu, argumentu nebo situace a důvěra ve vlastní schopnosti.
 • Zobecňování získaných zkušeností a objevování zákonitostí
 • Porozumění různým typům matematického textu a aktivní používání či dotváření různých matematických jazyků
 • Schopnost účinně pracovat s chybou jako podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky
 • Schopnost získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní, experimentální a badatelské činnosti
 • Schopnost tvořit modely a protipříklady a dovednost vhodně argumentovat


Škola Online
he Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Informace Ukrajina
Školní poradenské pracoviště
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty