Projekty

 Žáci 7. ročníku vytvořili tým, který se účastní náročné mise, jejich úkolem je zastavit emise a přispět tak k omezení oteplování naší planety. Jedná se o celoroční environmentálně vzdělávací program, který se věnuje klimatickému rozvratu.

Organizátorem a garantem vzdělávacího programu je Ekologický institut Veronica.

Ve spolupráci s Akademií mediální gramotnosti pod vedením paní učitelky A. Galuščákové a S. Jaklové se žáci 2. stupně budou v průběhu celého školního roku věnovat tématům z oblasti mediální výchovy.
Žáci 6., 7., 8. a 9. ročníků ztvárňovali způsob šíření informací v dějinách lidstva ve vyučovacích hodinách dějepisu pod vedením paní učitelek Aleny Galuščákové a Sandry Jaklové.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) se škola zapojila do již třetí financované výzvy z fondů EU. Projekt nese název Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha a pohybuje se v ose 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Anotace výzvy

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Projekt konkrétně v naší škole financuje zejména: využití asistenta pedagoga, poskytnutí odborné pomoci při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, využití nových výukových metod s digitální kompetencí, podporu spolupráce s rodiči dětí a žáků naší školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021760

Realizace: 01.09.2021 - 30.06.2023

OP VVV

Název projektu:
Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti

Reg.č.projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016436

Doba realizace:
1.1.2020 - 31.12.2022

Anotace projektu:
Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didaktických materiálů (vzdělávacích modulů s metodikou) rozvíjející metakognici žáka v souvislosti s rozvojem (i) porozumění čtenému, schopnosti (ii) řešit problémy a (iii) občanské gramotnosti prostřednictvím tutorování a následné autonomní tvorby učitelů evaluované technikou akčního výzkumu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) se škola zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_18_63 – Šablony II – mimo hlavní město Praha, v prioritní ose 3.

Anotace výzvy

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Projekt konkrétně v naší škole financuje zejména: využití asistenta pedagoga, plošné doučování dětí ohrožených školním neúspěchem, zařazení moderní technologie do výuky ICT.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015503

Realizace: 1.9.2019 - 31.8.2021

OP VVV

Každá škola, která prodá 200 stužek, může bezplatně využít besedu na téma HIV a AIDS pro své studenty. Naše škola se do akce zapojí s dobrovolníky vybavenými pokladničkami, kteří budou chodit v rámci celé budovy, tzn. i jídelna a MŠ Pastelka.
Beseda zaměřená na HIV a AIDS se může uskutečnit v naší škole,nebo můžeme navštívit Dům světla, kde děti uvítají mentoři v moderním přednáškovém sále a zároveň si zde mohou prohlédnout azylové zařízení a preventivní služby.
Nezávisle na sbírce na naší škole v rámci PP proběhne 11.a 12.2.2020  pro žáky 8.a 9.ročníků přednáška.
Rodiče se mohou do sbírky též zapojit, pomocí dárcovské sms. Dárcovská SMS je moderní a populární způsob podpory. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS AIDSPOMOC na tel. číslo 87 777. Vás bude SMS stát 30,- Kč. Červená stužka obdrží 28,50 Kč.

přednáška na téma: „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“.
Lektor: Tomáš Řehák

Tuto přednášku vyslechlo více než 800 tisíc studentů na školách a učilištích po celé České republice a všude byla velice dobře přijímána žáky i učiteli.
V roce 2018 lektoři ABATOP přednášeli na více než 440 školách pro více než 139 tisíc studentů. Přednáška je vhodná pro 8. a 9. ročníky ZŠ.
Trvá 3 vyučovací hodiny a je zdarma. (Přednášky podporuje F-nadace a Nadace Rozvoje zdraví).

Červená stužka

Červená stužka

Naše škola se zapojuje do mnoha projektů. Důvodem není pouze zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu žáků, ale také zpříjemnění prostředí ve škole (tedy pozitivní rozvoj školního klimatu). Již třetím rokem jsme se zapojili do sbírky FondSidus, která vznikla na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Sbírka FondSidus

HRA NA LOVCE BAKTERIÍ

Mytí rukou není úplně legrace. Proto na něj ve škole tolik dětí zapomíná. My jsme vymysleli, jak z téhle nudné povinnosti udělat zábavu. Hrajeme s dětmi hru na lovce bakterií.

4 příběhy

děti vtáhnou
do děje.

Tvůrčí úkoly

je naučí věci do hloubky.

Hra

zábavně

vytváří zdravý návyk.
S lovci bakterií začne děti mytí rukou bavit. Máme to vyzkoušené. A s námi statisíce rodičů.


MYSLÍTE SI, ŽE VAŠE DÍTĚ SI RUCE URČITĚ MYJE?

To bychom vám samozřejmě přáli. Ale i děti, které si ruce vzorně myjí doma, se nechají strhnout příkladem nedůslednějších spolužáků.

Stačí s dětmi projít 3 jednoduché otázky a budete mít jistotu.

Zkuste si to. Dotazník jsme vytvořili s dětskými psychology a je obrázkový. Takže ho zvládnou i děti, které neumějí číst.
Navíc jejich snahu můžete podpořit i Vy, stačí účtenku s nákupem přípravku Domestos nahrát na webové rozhraní. Více na www.domestosproskoly.cz

VÍC NEŽ 40 % DĚTÍ

SI NA TOALETĚ NEUMYJE RUCE
Domestos

Středa 14:00 – 15:30
Trenérky: Eva Kabíčková

Sportovní družina je u našich dětí velice oblíbená. Jedná se o zábavnou všeobecnou sportovní a pohybovou aktivitu. Sportovní družina je určená pro všechny děti 1 stupně, které mají chuť se pohybovat a nemusí mít dispozice vrcholově sportovat.

Naše škola je zapojena zapojila do mezinárodního projektu DofE (The Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). Jedná se o projekt, který v roce 1956 založil britský princ Philip.
Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 – 24 let prostřednictvím dlouhodobých a pravidelných aktivit ve 4 oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních – bronzové, stříbrné a zlaté. Při splnění programu získávají účastníci mezinárodně uznávaný certifikát DofE. Program je uznáván mezinárodními školami, univerzitami a zaměstnavateli jako záruka kvality uchazečů. Po celém světě se programu účastní 8 milionů studentů.

Více informací na www.dofe.cz

Kontaktní osoby Místního centra ZŠ Ostrovní 300, Štětí:

  • PhDr. Alena Lonská
  • Mgr. Nikola Vodochodská

V průběhu měsíce září se děti z přípravné třídy spolu s dětmi z MŠ Duha pomyslně postaví na startovní čáru a v počtu 35 malých cvičenců odstartují nadčasový projekt.

Jedná se o projekt všeobecné pohybové přípravy dětí od 4 do 9 let. V našem případě jsou do něj zařazeny děti z přípravné třídy  a třída „prostředňáčků“ z MŠ Duha. Zřetel je zde brán také na prostupnost prostředí a proces socializace.

Při zahájení projektu budou děti vybaveny tričky s logem, svačinovými krabičkami a deníčky malého sportovce. Po vyplnění přihlášky jsou děti automaticky zdarma pojištěny.

Dětem se bude věnovat paní vychovatelka Eva Kabíčková.

Dětem přejeme ať se jim v novém projektu daří a hlavně líbí!!!

Informace Ukrajina
Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Školní poradenské pracoviště
Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty