Pro školní rok 2024/2025 proběhne zápis v pondělí 8. dubna 2024 od 12:00 do 17:00 hodin ve škole v Ostrovní ulici č. 300 ve Štětí. Elektronický zápis bude spuštěn v prostředí Školy Online dne 18.03.2024, odkaz najdete ZDE.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinese s sebou:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (případně zplnomocnění jiné osoby)
 • prohlášení o shodě zákonných zástupců
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • zprávy z PPP, SPC, psychologa, lékaře apod.

Tiskopis „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ naleznete ZDE, nebo je možno vyplnit v průběhu zápisu.

Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je k dispozici ZDE, nebo je možno vyplnit v průběhu zápisu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd a přípravných tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šesti let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • V případě rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky lze budoucího žáka zařadit do přípravné třídy, „Žádost o přijetí žáka do přípravné třídy“ naleznete ZDE nebo je možno vyplnit žádost v den zápisu. Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam dětí, které byly do školy přijaty, uveřejníme dle § 183, odst. 2 školského zákona v platném znění po zpracování žádostí o přijetí na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (nástěnka vedle hlavního vchodu do školy).


Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2024/2025

 1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří mají sourozence ve škole.
 2. Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los. Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.
 3. Pořadí při elektronické registraci před zápisem není kritériem pro přednostní přijetí.
 4. Odklady povinné školní docházky udělené v loňském školním roce nejsou kritériem pro přednostní přijetí.

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do základní školy

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říci co chce nebo potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Pro bližší informace o škole klikněte ZDE.

Virtuální prohlídka školy ZDE.

Tiskopisy pro zápis žáků do ZŠ Štětí Ostrovní ZDE.

Škola Online
he Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Informace Ukrajina
Školní poradenské pracoviště
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty