Odkaz k elektronické registraci zde

Po registraci se Vám odešle na zadanou emailovou adresu potvrzení s přiděleným registračním kódem s dalšími instrukcemi.  
Návod na el. registraci naleznete zde: Nápověda k elektronické registraci (online)
V případě technických problémů využijte email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci (datum bude upřesněn). Na toto setkání si s sebou prosím přineste rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a občanský průkaz. Dále si vytiskněte a vyplňte níže uvedené formuláře, včetně oboustranného pracovního listu, který si budoucí žáci doma vyplní – zde. Urychlíte tím formální část setkání.

Spádovost
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol naleznete zde.

Přípravná třída
V souladu se zněním § 47 školského zákona v platném znění, jsou do přípravné třídy přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zápis do I. třídy
Zákonný zástupce má povinnost přihlásit k povinné školní docházce dítě, které dosáhne věku šesti let do zahájení daného školního roku – do 1. září 2021. K povinné školní docházce může být přijaté i dítě, které dosáhne věku šesti let v období od září do června příslušného školního roku, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce. V takovém případě musí zákonný zástupce přiložit k žádosti následující přílohy:

 • v případě dítěte narozeného v období od září do konce prosince je podmínkou pro přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • v případě dítěte narozeného v období od ledna do konce června je podmínkou pro přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis do 1. ročníku proběhne elektronicky, registrací k zápisu, podle správního řízení, na které se podle § 165 odst. 2 školského zákona v platném znění vztahuje správní řád. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. Zápis se týká dětí narozených v období: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 a dále dětí, které přicházejí po odkladu.

Rozhodnutí o přijetí
Seznam dětí, které byly do školy přijaty, uveřejníme dle § 183, odst. 2 školského zákona v platném znění po zpracování žádostí o přijetí na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (nástěnka vedle hlavního vchodu do školy).

Kritéria pro přijetí

 1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří mají sourozence ve škole.
 2. Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los. Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.
 3. Pořadí při elektronické registraci před zápisem není kritériem pro přednostní přijetí.
 4. Odklady povinné školní docházky udělené v loňském školním roce nejsou kritériem pro přednostní přijetí.

Odklad povinné školní docházky

 • žádost o odklad (formulář na webových stránkách školy nebo při el. zápisu)
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do základní školy

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říci co chce nebo potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Pro bližší informace o škole klikněte ZDE.
Spolupráce školy v projektu ISIC Školám ZDE.

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D., ředitel školy

Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Školní poradenské pracoviště
Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty