Aktuality

Vážení rodiče a milé děti,

dne 23.6.2020 v 11:00 hodin Vás srdečně zveme na šerpování, které z "malých školáků" udělá velké. Zároveň proběhne slavnostní rozloučení a předání vysvědčení.
Sraz v 10:45 hodin před budovou školy.
S sebou dobrou a slavnostní náladu !


 Pozvánka pro rodiče a děti z přípravné třídy

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti od 22.06.2020 do 30.06.2020. Úplné znění ZDE.

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. 6. 2020 umožňuje osobní přítomnost všech žáků druhého stupně ZŠ ve škole za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Tato možnost je především z důvodů:

 • a) Individuální nebo skupinové konzultace.
 • b) Třídnických hodin.
 • c) Socializačních aktivit.
 • d) Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků.
 • e) Odevzdání a převzetí učebnic 9. ročníku.

Do školy bude umožněno docházet žákům 1x týdně v tomto harmonogramu:

 • 6. A – pondělí 08.00 hod – 11.40 hod
 • 6. B – pondělí 08.00 hod – 11.40 hod
 • 7. A – úterý 08.00 hod – 11.40 hod
 • 7. B – úterý 08.00 hod – 11.40 hod
 • 8. A – středa 08.00 hod – 11.40 hod
 • 8. B – středa 08.00 hod – 11.40 hod
 • 9. A – čtvrtek 08.00 hod – 11.40 hod
 • 9. B – čtvrtek 08.00 hod – 11.40 hod

Při prvním vstupu do školy musí dítě odevzdat podepsané čestné prohlášení.

Hygienická opatření:

 • a) Žáci přicházejí plynule před školu, netvoří skupiny, nemusí mít roušku, odstupy 2 m, čekají do příchodu pedagogického zaměstnance, který je před školou vyzvedne.
 • b) Před školou si nasadí roušku, musí mít 2 roušky s sebou v sáčku, přezouvají se v šatně.
 • c) Ve třídě při zachování odstupu 1,5 m nemusí mít roušky.
 • d) Při pohybu po škole si roušku nasadí.
 • e) Na WC chodí žáci podle potřeby, netvoří skupiny.
 • f) Žáci, které jdou na oběd, do jídelny doprovodí učitel.


Ve Štětí 2. 6. 2020

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.
ředitel školy

Už se na Vás těšíme a sejít se můžeme rovnou v pyžamu :) pojďte s námi zažít školu trošku jinak! A ti, kteří s námi nebudou ve škole, mohou být s námi online, můžete zaslat foto svým třídním učitelům.


Na základě rozhodnutí MŠMT z 30. 4. 2020 je žákům devátých tříd umožněna přítomnost ve škole od 11. 5. 2020 a žákům prvního stupně základní školy od 25. 5. 2020. V této souvislosti vydalo MŠMT metodiku pro realizaci tohoto způsobu vzdělávání, kterou je třeba bezpodmínečně dodržovat. Je nutné, aby zákonní zástupci, kteří se rozhodnou poslat své dítě do školy předložili čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které je umístěno v dokumentech školy. ZDE najdete pokyny z MŠMT - Ochrana zdraví a provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020.

Od 12. 05. 2020 začíná první skupina žáků II. stupně docházet do školy. Dle domluvy bude pouze v úterý a ve čtvrtek.

Od 25. 05. 2020 bude otevřena škola pro žáky I. stupně – za určitých podmínek.

Podmínky pro pobyt žáků ve škole jsou velmi zpřísněné, proto prosím zvažte, zda vaše dítě bude schopno tato kritéria dodržovat. Docházka do školy není povinná, domácí výuka bude pokračovat. Pokud žák nebude respektovat pokyny a daná hygienická omezení, budou zákonní zástupci žáků neprodleně informováni a žáka si odvedou domů.

Škola bude otevřena od 08:00 hod do 16:00 hod, školní družina není k dispozici. Dopolední činnosti od 08:00 hod do 12:00 hod – žáci budou umístěni celý den v jedné třídě (s jedním pedagogickým pracovníkem). Odpolední činnosti budou probíhat v době od 12:00 hod do 16:00 hod (s jiným pedagogickým pracovníkem). Rodiče musí dodat informace (např. na lístečku s podpisem a datem), kdy bude žák ze školy odcházet – pevně stanovený čas.

Složení skupin je neměnné po celou dobu školní docházky. Žáci budou rozděleni maximálně po 15 a není zárukou, že budou ve stejné věkové skupině a se svým třídním učitelem. Po 25. 05. 2020 nebude možné žáka do skupiny zařadit. Do 7.5.2020 do 17:00 je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o účast na vzdělávání žáka ve škole, zájem o stravování ve školní jídelně a čas pravidelného odchodu žáka ze školy – napsat tř. učitelce na ŠOL.

Vstup do centrální školní jídelny – CŠJ: Celá skupina (včetně žáků bez oběda) bude vstupovat do prostor CŠJ v dostatečných časových rozestupech. Oběd bude roznášet personál CŠJ přímo ke stolům, kde budou žáci sedět s 2 m odstupem od sebe. Oběd na výběr bude pouze jeden a nebude možné si jej přidat. Je zakázáno do prostor CŠJ donášet své jídlo, svačiny si žáci sní ve třídách. Zákonní zástupci žáků musí zajistit svému dítěti svačiny a pití na celou dobu vyučování.

Od 25. 05. 2020 bude CŠJ vydávat obědy žákům pouze v doprovodu pedagoga – dle stanoveného harmonogramu. Přístup do jídelny samostatně není možný.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, včetně poučení o rizikových skupinách stanovených MŠMT.

Žák musí mít každý den s sebou minimálně 2 čisté roušky a sáček na roušku (pro odklad použité roušky). Žák musí mít s sebou sáček na přezůvky. Službu konající pedagogický pracovník si ráno vyzvedne svou skupinu před hlavním vchodem budovy školy. Žáci se přezují ve vestibulu a uloží si obuv do ochranných sáčků na obuv, který si odnesou s sebou do třídy. Vyučující před vstupem do třídy vydezinfikuje žákům ruce.

Platí přísný zákaz vstupu do budovy jakýmkoli osobám. Žáci mají přísný zákaz vpouštět do školy jakoukoli cizí osobu!

Město Štětí - Harmonogram obnovení výuky a otevření ZŠ, SOŠ, VOŠ, MŠ a CŠJ

Vážení zákonní zástupci žáků,

27. 4. 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku „O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020“, která upravuje pravidla pro uzavření klasifikace v tomto školním roce. Na jejím základě bude hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet z:

 1. z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (od 3. 2. – 10. 3. 2020),
 2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
 3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Úplné znění vyhlášky je na tomto odkazu: http://www.msmt.cz/file/52751/

25. 5. 2020 by se měli, dle plánu MŠMT, vrátit do školy žáci I. stupně ZŠ. Zatím ale nemáme podrobnější informace o praktickém provedení tohoto opatření. Jakmile je získáme, budeme Vás okamžitě informovat.

Pokud se týká žáků II. stupně ZŠ, tak zatím informace a pokyny z MŠMT nejsou definitivní, čeká se na vývoj situace. Hovoří se o možnosti konzultací vždy malých skupin žáků v průběhu června, ale jsou to zatím pouhé hypotézy.

Hodně zdraví přeje  
PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní
Ostrovní 300
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty