Co se stalo

V dubnu městská knihovna Štětí vyhlásila výtvarnou soutěž na téma Vodnický mužíček. Vodník je oblíbenou postavou v řadě pohádek. Žije v rybníku a chytá dušičky do hrnečků s pokličkou. Po práci sedí na vrbě a bafá ze své dýmky.

Naši žáci 1.A a 1.B si představují vodníka takto, našel své čestné místo v městské knihovně.

Žáci 1. tříd ZŠ Ostrovní se zapojili do projektového dne „Harry Pottter“, který byl součástí dlouhodobého projektu „Hrdá škola“.

Přenesli se do Školy čar a kouzel v Bradavicích.

Většina dětí přišla v kouzelnických kostýmech. Prošly zdí na nástupišti 9 a ¾, rozřadily se   do kolejí, soutěžily o Ohnivý pohár. Vyrobily si kouzelnické hůlky, kouzelný amulet s léčivými bylinkami, létaly  na koštěti a svými kouzly pomáhaly při vaření kouzelného lektvaru.

Kromě kostýmů si přinesly také zvířata, která v Bradavicích nesměla chybět. A tak jsme tu měli kočky, krysy, pavouka, žáby, jednorožce, sovy. Samozřejmě nechyběla ani živá žába a sova ze školního zookoutku. Děti byly nadšené. Vymýšlely svá vlastní zaklínadla a čarovaly. (Ostatně na čarování se těšily od chvíle, kdy se o projektu dozvěděly a od toho dne také   o přestávkách „čarovaly“.) Na památku si odnesly odznaky svých kolejí.

Kouzelnický den se vydařil a všem se moc líbil.

PhDr. Alena Lonská

Máme za sebou další výzvu Hrdé školy - nepodařilo se nám zachytit příliš mnoho bublin, ovšem radost určitě někomu přinesly :).

I přes neobvyklou situaci, která nastala kvůli koronaviru, se někteří žáci zúčastnili další výzvy z projektu Hrdá škola – Eko týdne. Žáci měli na výběr z několika možností – například sázení květin, omezení konzumace masa, snížení spotřeby plastových lahví, šetření vodou v rámci osobní hygieny. Někteří žáci tak pomohli maminkám zasadit či přesadit květiny, další omezili konzumaci „masitého“ obědu na dva obědy týdně nebo se vydali uklidit okolí svého bydliště.

Začátkem roku jsme se zapojili do ankety zaměřené na používání mobilních telefonů na školách, výsledky ankety zde.

V přípravné třídě probíhá  výuka také zážitkem-projektový den Zdravá svačinka.

V měsíci listopadu 2019 a v měsíci lednu 2020 se žáci 9.tříd naší školy ZŠ Ostrovní jmenovitě:

  • Marie Cutychová
  • Tereza Janštová
  • Michaela Šimánková
  • Eva Lonská
  • Dominik Havrda
  • Václav Lepšík
  • Tomáš Bubeníček
  • Tomáš Goldberg,
    zúčastnili veřejné sbírky „Červená stužka“, kterou organizuje Česká společnost AIDS pomoc , z .s.

Tato sbírka na naší škole proběhla v rámci PP, která bude završena 10. a 11.února přednáškou pro 8. a 9. ročník na téma „O nemoci AIDS, sexu ,lásce a věrnosti. “ Odborným garantem je Doc. MUDr . Jana Hamanová, Csc.
Za klidný průběh veřejné sbírky a vybranou částku bez mála 2 000,- Kč děkujeme již zmíněným žákům 9. tříd naší školy.

Varousová Markéta-ŠMP

Polytechnické vzdělávání je definováno jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické dovednosti. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě. To je vázáno na technické myšlení jako aplikaci vědomostí, dovedností a zkušeností včlenění na praktické, vizuální, intuitivní a koncepční myšlení. Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat zájem nejen o technické obory, ale i o přírodovědné a environmentální obory.
Také na naší škole ZŠ Ostrovní 300, Štětí má polytechnické vzdělávání své místo a to v plně vybavených dílnách.
Příkladem je nedávná práce žáků 8. a 9. tříd na výrobku ze dřeva břízy.
Technikou byl otisk z bublinkové folie a akrylových barev na předem opracované dřevo. Na závěr nesměla chybět povrchová úprava.

Děti byly spokojené, o čemž svědčí i výběr prací žáků ze 4.A. Nejrychlejší plavkyní třídy se stala Ella Černá a Martin Šaraj. Gratulujeme!

Jako již tradičně každý rok v tomto období, tak i letos se děti naší školní družiny mohly těšit z oslav keltského svátku Halloweenu. Řádit jsme začali v pátek 25. 10. odpoledne. Děvčata z devátých tříd si pro své mladší spolužáky přichystala spoustu soutěží, Klárka Čmejlová ze 3. třídy nám přinesla drobné občerstvení v podobě strašidelných netopýřích muffin, a tak nám odpoledne báječně uteklo. Než jsme se nadáli, byla tma a děti se mohly vydat na netrpělivě očekávanou stezku odvahy. Ty bázlivější jí absolvovaly za doprovodu statečných paní učitelek. Do cíle tedy dorazili všichni a na důkaz své statečnosti se zvěčnili na naší podpisové listině. Účastníky pochopitelně neminula zasloužená sladká odměna.

Děkuji všem kolegyním, které se zasloužily o to, že se naše letošní halloweenské řádění opět vydařilo.

Ved.vychovatelka Eva Kabíčková

V pátek 18.10. proběhla na naší škole oslava 40 let od jejího založení. Škola byla po celé dopoledne otevřena veřejnosti, a tak se mohli přijít podívat například bývalí studenti a zavzpomínat si na svá školní léta. Ve škole byla také upravena jedna třída tak, aby co nejvíce přípomínala dobu a atmosféru 80.let minulého století, na jejímž konci byla naše škola postavena. V odpoledních hodinách se pak oslava na chvíli přesunula na zahradu školy, kde program zpestřili žáci – bubeníci - ze základní umělecké školy svým nepřeslechnutelným bubenickým výkonem a žáci naší školy, kteří předvedli své skvělé sportovní výkony. Na oslavu byli pozvání take bývalí učitelé, a tak i ti si mohli společně s těmi současnými zavzpomínat na léta své praxe.

Velké poděkování za organizaci celého dne patří panu řediteli a paní zástupkyni, paní školnici a správním zaměstnankyním za výzdobu školy a všem vyučujícím, kteří pomohli s přípravou “retro” třídy a odpoledním programem.

Mgr. Lenka Pizúrová


V letošním školním roce slaví škola výročí 40 let. Zde je náhled do výročních novin, odkaz zde.

Článek ve Zpravodaji města Štětí(listopad 2019, strana 4) odkaz zde.

Video na KTV Štětí:

Ve středu 2.10. 2019 proběhla na malém sále Kulturního střediska města Štětí beseda se spisovatelem L. Pavlem, kterou pořádala Městská knihovna Štětí pro děti z prvních tříd a třídu přípravnou.

Také děti z naší školy ZŠ Štětí Ostrovní se interaktivní a zábavnou formou pořádané besedy zúčastnily.

Pan spisovatel dětem představil svá díla –knihy psané pro děti s názvem jako např. O Kuliferdovi, O Šídlovi a Teplomilovi, Příběhy Malého Tibetu a jiné.

Dětem se beseda moc líbila a nadšené byly také z nově objevené pohádkové postavy jménem Teplomil, kterou dosud neznaly.

Bc. Markéta Varousová

Již pátým školním rokem se naše škola může pochlubit fungujícím projektem Děti na startu.

Tento sportovní projekt je zaměřen na všeobecnou pohybovou průpravu předškoláků. Do projektu jsou proto dlouhodobě zapojeny děti z přípravné třídy a trenérky projektu dále spolupracují s dvěma MŠ a to Duhou a Klubíčko. Děti zmíněných mateřských škol do naší školy ZŠ Štětí Ostrovní docházejí se svými učitelkami každé úterý a cvičí zde zábavnou formou společně s dětmi z přípravné třídy.

Celý projekt je dlouhodobě zaštítěn Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.CZ, který každý rok pro děti dodává krásná barevná trička s logem projektu a barevně vyvedené sportovní deníčky.

Děkujeme
Bc. Markéta Varousová

Školní rok se krátí a naše přípravná třída si vyjela na školní výlet přívozem a vláčkem do Ústí nad Labem.
Tam jsme se svezli lanovkou na Větruši a navštívili zrcadlové i přírodní bludiště.
Lanovka, přívoz i vláček to s námi zvládli a všichni jsme si to moc užili !!!

DEN ZEMĚ 2019,
jak tento den prožil 2. stupeň…

Žáci 2. stupně ZŠ Štětí Ostrovní si měli připomenout význam naší planety v průběhu projektového Dne Země 29.4.2019. Ač bylo v předchozí dny sucho, v tento den se rozhodlo počasí obdarovat zemi v ČR vláhou, která je velmi důležitá, ale nám to zrovna úplně nevyhovovalo, protože mnoho aktivit mělo probíhat pod širým nebem. Každá skupina vás obeznámí s průběhem jejich Dne Země, jak to v „mokrý“ den zvládli.

Planetárium Praha

O Den Země jsme měli opravdu velké štěstí. Paní učitelka Jaklová a Pizúrová naplánovali výlet do pražského planetária a my jsme byli opravdu velmi rádi. Proč? Protože jsme se jako jedni z mála vyhnuli promáčení až na kost. Den Země se probudil se zakaboněnou oblohou a pršet vydrželo celý den. V planetáriu jsme shlédli moc zajímavý a velmi pěkně zpracovaný program „Naše bouřlivá planeta“. Jak už název napovídá, program nás seznámil se seizmickou a vulkanickou aktivitou na naší planetě. Za pomocí živých animací jsme mohli cestovat v čase a vidět výbuchy sopky jako byla například Krakatoa a také lépe pochopit a uvědomit si, že ač naše planeta působí velmi klidně, název „bouřlivá“ je více než výstižný.Technologie výroby a recyklace papíru

V pondělí 29.4. se 9 dětí ze 6. až 8 ročníku zúčastnilo projektového dne „Den Země“ zaměřeného na téma recyklace papíru. V rámci tohoto projektového dne došlo k návštěvě Dílny ručního papíru v Litoměřicích, kde pod vedením ing. Ireny Štyrandové absolvovali žáci odbornou přednášku na téma historie papíru a jeho recyklace následovanou workshopem (možnost vyrobit si vlastní arch recyklovaného papíru nebo papírový výlisek). Akce se setkala s velkým nadšením všech zúčastněných. Žáci si při ní zábavnou formou připomněli technologii výroby papíru.Lovoš

Na Den Země nám počasí vyloženě nepřálo, ale protože jsme byli plni odhodlání, náročný výstup na Lovoš v mokrém blátivém terénu jsme nakonec zvládli a vrchol jsme zdolali ten den zřejmě jako jediní. Nahoře nás přivítal jen zamčený krámek, a tak jsme si za "odměnu" udělali alespoň pár fotek (jako důkaz přikládáme jednu z nich) a pelášili nebo snad spíše klouzali zase dolů. Do Štětí jsme se vrátili vyčerpaní a celí promáčení od hlavy až k patě, ale zato s dobrým pocitem, že jsme to nevzdali a i přes nepřízeň počasí úspěšně zvládli:)Zoo Praha

Žáci ze 7. až 9. ročníku prožili („přežili“) Den Země poněkud improvizovaně v průběhu deštivého dne. Výhodou naší skupiny byla cesta v suchu autobusem. Původní náš plán byl navštívit Botanickou zahradu Praha, kde jsme se měli seznámit v programu „Pozoruhodné rostliny“ se zajímavostmi ze světa rostlin s průvodcem ve venkovní expozici. Vzhledem k tomu, že pršelo bez ustání, rozhodli jsme se změnit program a navštívili jsme Zoologickou zahradu Praha, kde jsme měli možnost schovat se v pavilonech, i tak jsme zmokli, ale asi ne tolik jako někteří jiní žáci(?). Mnoho zvířat si užívalo sucha ve svých úkrytech v pavilonech, avšak ptáci využívali po delší době sucha vláhu venku, měli jsme tedy možnost vidět zoo trochu jinak, než obvykle.


Dnes 10.6.2019 si přípravná třída užila svůj „Zvířátkový den.“

Navštívili jsme ranč v Hoštce, kde se děti seznámily s péčí o domácí i užitková zvířata. Odměnou pro ně byla projížďka na koních.

A proto, že vše zvládly skvěle, čekala je na konci výletu odměna v podobě zmrzliny dle vlastního výběru.

Děkujeme paní Bihary z ranče Hoštka za milé přijetí a individuální přístup.

Varousová Markéta - třídní učitelka

Dne 30. 4. 2019 proběhla na naší škole více jak hodinová beseda pro žáky 8. tříd. Byla zaměřena na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů.

V první části celé akce se žáci dozvěděli, co je kyberšikana, jaké má projevy a čím se liší od šikany jako takové. Dále se žáci poučili, jak se proti kyberšikaně chránit, bránit a jak postupovat v krizových situacích.

V druhé části besedy byla kyberšikana jako nebezpečný fenomén demonstrována na pečlivě vybraných kauzách a kazuistikách přizvanými odborníky, a to školní psycholožkou PhDr. Lubicou Kurucovou a policejním komisařem kriminální policie Josefem Kinařem.

Jednalo se o zdařilou akci, která byla velmi kvalitně připravena, žáky školy zaujala a podle reakce dětí splnila svůj účel.
Foto z besedy přiloženo k nahlédnutí.

Varousová Markéta –ŠMP

Škola Online
he Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Informace Ukrajina
Školní poradenské pracoviště
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty