Duševní zdraví dětí je aktuální situací ohroženo více než jindy. Obzvláště ohrožené jsou děti současně vystavené zátěži v rodinném prostředí (např. ohrožení násilím a konflikty v rodině, onemocnění člena rodiny, ztráta bydlení, existenční problémy rodičů). Pro tyto děti je školní prostředí často tím jediným, kde jsou naplňovány jejich základní potřeby (např. bezpečí, přijetí). Ztráta možnosti pravidelně docházet do školy u nich výrazně navyšuje čas, kdy jsou vystavené nadměrnému stresu spojenému se situací v rodinném prostředí.

Dlouhodobý nadměrný stres negativně působí na dětské duševní zdraví a významným způsobem může přispět k rozvoji duševního onemocnění. I samotná pandemie a s ní spojená omezení působí nadměrný stres, který negativně doléhá na děti a může být spouštěčem psychických obtíží. U dětí se mohou objevovat pocity bezmoci, úzkosti či bezvýchodnosti, se kterými si neví rady a mohou se s nimi vyrovnávat nevhodnými způsoby

Častou reakcí jsou také apatie a ztráta chuti do života. Děti mají na rozdíl od dospělých omezenější prostředky k vyrovnávání se s dlouhodobým stresem, který negativně působí na jejich stále ještě se vyvíjející centrální nervovou soustavu. Proto je zcela zásadní včasné zajištění potřebné podpory. Z výše uvedených důvodů je velmi důležité vnímat signály značící ohrožení dítěte.

Varovné signály, kterým je třeba věnovat pozornost, protože naznačují ohrožení dítěte:

 • Není v kontaktu se školou déle než jeden týden.
 • Pravidelně se nezapojuje do online výuky.
 • Neodevzdává zadané úkoly.
 • Zhoršuje se jeho prospěch.
 • Zhoršuje se jeho chování (nepozornost, nízká motivace, zamlklost, agrese, opozice...).
 • Často vyžaduje nadměrnou pozornost dospělé osoby.
 • Reaguje neadekvátně na běžné podněty (pláč, agrese, dráždivost).
 • Často si svévolně vypíná video/mikrofon.
 • Často projevuje smutek, lítost, obavy.
 • Ztrácí zájem o vzdělávání.
 • Nemá dostatečnou podporu nebo dohled rodiny adekvátní svému věku.
 • Často je nuceno převzít odpovědnost za péči o sourozence, která neodpovídá jeho věku.
 • Zájem o výuku a aktivní zapojení při online vzdělávání klesá dva a více týdnů v kuse.
 • Projevuje úzkostné reakce i v přítomnosti dalších osob.
 • Zvyšuje se nezájem o sociální interakci se spolužáky nebo učitelem.
 • Dává najevo, že je „špatné“ nebo že zná určité tajemství.
 • Má časté fyzické obtíže (např. bolesti břicha, hlavy, zvracení, nechutenství...).
 • Projevuje sexuální chování, které není přiměřené jeho věku.

O projevech dítěte a jeho možném ohrožení je možné se anonymně zdarma poradit na lince psychologické pomoci na www.edu.cz nebo třeba na Lince bezpečí.

Užitečné odkazy:Škola Online
he Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Informace Ukrajina
Školní poradenské pracoviště
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty