Aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu škol a školských zařízení ZDE).
 • Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE).
 • Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 (ZDE) byla prodloužena účinnost usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí (ZDE).

Vážení zákonní zástupci žáků, milé žákyně, milí žáci, kolegyně a kolegové.

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 23.12.2020 se mění informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení s účinností od 27.12.2020 do 10.01.2021.

Od 04. 01. 2021 je povolena osobní přítomnost pouze žákům PT, 1. A, B a 2.A. Žáci 3. – 9. tříd se budou vzdělávat dle rozvrhu DV, který najdete zde.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, a to bez výjimky (včetně školní družiny – vládní nařízení). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst u učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Jinak ochranný štít není považován za dostatečnou ochranu. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) je akceptovatelná rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky. V rámci dodržení hygienických postupů je žádoucí, aby každý žák byl vybaven rolí papírových utěrek, které budou k dispozici v každé třídě, a papírovými kapesníky pro rychlou potřebu. Prosíme ZZŽ, aby zajistili sáčky na čisté a použité ústenky svých dětí, doporučený počet ústenek na den je 3-5 ks.

Organizace výuky:

 1. Žáci jsou povinni dodržovat všechna stanovená hygienická nařízení a respektovat pokyny vyučujících.
 2. Po příchodu do budovy si žáci v co nejkratším čase umyjí a vydezinfikují ruce. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve vestibulu školy, na toaletách i v každé třídě.
 3. Žáci budou opakovaně poučováni o dodržování hygienických zásad – mytí rukou i používání jednorázových papírových kapesníčků.
 4. Bude zajištěno dostatečné větrání i průběžný úklid prostor dezinfekčními prostředky.
 5. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit. Sledujte tedy aktuální zdravotní stav svých dětí a striktně dodržujte toto opatření.
 6. V případě, že se do školy dostaví žák s výše uvedenými příznaky, budete okamžitě kontaktováni. Totéž platí v případě, kdy se toto projeví během vyučování. Je velmi důležité, abyste si po případném telefonátu od nás dítě co nejrychleji ze školy vyzvedli.
 7. V případě prokázané nákazy Covidem-19 u dítěte či v rodině kontaktujte třídní učitelku či učitele.
 8. Výuka PT, 1.A, B a 2. A probíhá prezenčně dle standardního rozvrhu jednotlivých tříd v ŠOL. Výuka 3. – 9. ročníku probíhá distančně, dle daného rozvrhu na webu školy zde. V případě mimořádných úprav budete informováni třídními učiteli.
 9. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 10. Prosíme o dodržování času příchodu do školy.
 11. Žáci budou před školou i ve společných prostorách školy dodržovat předepsané rozestupy.
 12. Před školou a ve všech prostorách školy musí mít žáci ústa i nos zakryté rouškou, a to po celou dobu. Vybavte prosím žáky 3-5 rouškami na den, v případě pobytu ve školní družině jejich vyšším počtem.
 13. Dále prosíme, aby žáci měli také mikinu nebo svetr, ve třídách se bude více větrat.

Provoz ŠD pokračuje pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Ranní provoz 06:00-07:40 hod, odpolední provoz 11:40 – 16:00 hod.

Nadále platí přísný zákaz vstupu třetích osob do budovy školy, předávání materiálů k výuce bude probíhat dle dohody s třídní učitelkou před budovou školy.

Nadále také platí zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání (včetně plavání).

Celé znění s pokyny z MŠMT naleznete zde.

CŠJ dle rozpisu zde.

Rozpis vyzvedávání žáků TU a AP před budovou školy od 04. 01. 2021

 • 07:40 hod, 0.A
 • 07:45 hod, 1.A
 • 07:50 hod, 1.B
 • 07:55 hod, 2.A

Rozpis ŠD od 04.01.2021

 • Eliška Bubeníčková, žlutá, 0. A
 • Eva Kabíčková, červená, 1. A
 • Šárka Luňáková, zelená, 1. B
 • Marcela Kupková, modrá, 2. A

Velmi děkujeme za spolupráci a za odvedenou práci. Přejeme Všem pevné zdraví a dobrý vstup do dalšího roku.

Vedení školy

Zrušení lyžařského kurzu

Vážení zákonní zástupci žáků, chtěli bychom se v tento adventní čas ohlédnout za uplynulým rokem, který kladl zvýšené nároky nejen na pedagogy a žáky, ale i na mnohé z Vás. Distanční výuka a online výuka by neprobíhala bez větších problémů bez Vaší pomoci. Dokážeme si představit, jak náročné období máte za sebou, co vše jste museli obětovat a překonat. Uvědomujeme si, jak náročná byla snaha udržet v žácích zájem o studium a nesklouznout k zákazům a výtkám. S mnohým jsme se museli vypořádat společnými silami.

Vážíme si všeho, co jste pro naše žáky, Vaše děti udělali, jak moc by to bez Vás nešlo. Děkujeme za vstřícnost vůči škole, za vůli komunikovat s učiteli přes různé informační kanály. Pro nás jde o hodnotné partnerství, za které Vám ještě jednou děkujeme.

Všem přejeme krásný vánoční čas, plný úsměvů a porozumění.

Kolektiv ZŠ Štětí, Ostrovní

Letošní Vánoce jsou bohužel netradiční. Přes všechny strasti a stále nejisté období, si nás Ježíšek vyhledal a nadělil žákům hodnotné dary. Paní vychovatelky se těší a věří, že uvítají své děti ve svých barevných družinkách již začátkem ledna 2021.

Z organizačních důvodů je na pátek 18. 12. 2020 vyhlášeno ředitelské volno. Poslední vyučovací den bude tedy čtvrtek 17. 12. 2020.

Dle nařízení vlády ze dne 14. 12. 2020 se mimořádně prodlužují vánoční prázdniny. V pondělí 21. a v úterý 22. prosince se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ na vzdělávání. O dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Zákonní zástupci žáků budou po tyto dny moci čerpat (pokud na ně mají nárok) ošetřovné.

11.12. 2020 proběhlo na naší škole předávání ocenění úspěšným účastníkům DOFE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu.

Za dodržení přísných hygienických opatření převzali své certifikáty a odznaky z rukou Michala Ježe, programového ředitele DOFE v České Republice.

Eva Lonská a Tomáš Bubeníček získali Stříbrnou cenu vévody z Edinburghu,
Alena Lonská získala Zlatou cenu vévody z Edinburghu.

Pro plnění svých cen si vybrali velmi zajímavé obory.

Tomáš se věnoval sportovnímu rybolovu a rybolovné technice, hrál na kytaru a jako dobrovolník pomáhal při distanční výuce.

Eva pracovala na zvýšení své fyzické zdatnosti, věnovala se herectví a jako dobrovolník pomáhala s vedením chovatelského kroužku.

Alena vyráběla šperky a módní doplňky z korálků, věnovala se historickému šermu a kaskadérství a jako dobrovolník vedla chovatelský kroužek. Dále pracovala jako vedoucí na sportovním táboře.

Všichni společně vyrazili na dobrodružnou expedici, jejímž cílem bylo: Zkoumání biodiverzity sladkovodních ryb Polabí a přehled tábornických dovedností.

Na video z expedice se můžete podívat zde.

Srdečně všem gratulujeme k úspěchu!

Vzhledem k současné situaci byly zrušeny všechny Ceremonie, při kterých úspěšní účastníci přebírají svá ocenění.

Aby však o tuto slavnostní chvíli nepřišli, proběhne letos První DOFE online ceremonie.

Nejzajímavější asi bude vystoupení Jeho královské Výsosti prince Edwarda.

Pokud máte chuť, můžete se připojit i Vy na odkazu zde.

PhDr. Alena Lonská
Koordinátorka Místního centra ZŠ Štětí Ostrovní

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby parkoviště u budovy školy využívali pouze pro nezbytně nutnou dobu.
V opačných případech bude přivolána Policie ČR.

Buďme ohleduplní
ZÁKAZ jízdy s vozy až před schody!!
Při couvání nechodit za auty!!

Dbejte na bezpečnost Vašich i našich žáků!!!

Aktualizovaný rozvrh DV pro 6.-8. ročník platný od 30.11.2020 při rotaci tříd najdete v sekci Distanční výuka ZDE. Rozvrh pro další týden zbylých tříd připravujeme.

zákonní zástupci žáků,

poté, co se vrátili do školy žáci z PT, 1.a 2. ročníků, bychom Vás chtěli informovat o návratu dalších žáků do prezenční výuky.

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. stupně základních škol,
 • žáků 9. ročníků základních škol,
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, a to bez výjimky (včetně školní družiny – vládní nařízení). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst u učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Jinak ochranný štít není považován za dostatečnou ochranu. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) je akceptovatelná rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky. V rámci dodržení hygienických postupů je žádoucí, aby každý žák byl vybaven rolí papírových utěrek, které budou k dispozici v každé třídě, a papírovými kapesníky pro rychlou potřebu. Prosíme ZZŽ, aby zajistili sáčky na čisté a použité ústenky svých dětí, doporučený počet ústenek na den je 3-5 ks.


K organizaci výuky:

 1. Žáci jsou povinni dodržovat všechna stanovená hygienická nařízení a respektovat pokyny vyučujících.
 2. Po příchodu do budovy si žáci v co nejkratším čase umyjí a vydezinfikují ruce. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve vestibulu školy, na toaletách i v každé třídě.
 3. Žáci budou opakovaně poučování o dodržování hygienických zásad – mytí rukou i používání jednorázových papírových kapesníčků.
 4. Bude zajištěno dostatečné větrání i průběžný úklid prostor dezinfekčními prostředky.
 5. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit. Sledujte tedy aktuální zdravotní stav svých dětí a striktně dodržujte toto opatření.
 6. V případě, že se do školy dostaví žák s výše uvedenými příznaky, budete okamžitě kontaktováni. Totéž platí v případě, kdy se toto projeví během vyučování. Je velmi důležité, abyste si po případném telefonátu od nás dítě co nejrychleji ze školy vyzvedli.
 7. V případě prokázané nákazy covidem-19 u dítěte či v rodině kontaktujte třídní učitelku či učitele.
 8. Výuka probíhá dle standardního rozvrhu jednotlivých tříd. V případě mimořádných úprav budete informováni třídními učiteli.
 9. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 10. Prosíme o dodržování času příchodu do školy.
 11. Žáci budou před školou i ve společných prostorách školy dodržovat předepsané rozestupy.
 12. Před školou a ve všech prostorách školy musí mít žáci ústa i nos zakryté rouškou, a to po celou dobu. Vybavte prosím děti alespoň dvěma rouškami na den, v případě pobytu ve školní družině jejich vyšším počtem.
 13. Dále prosíme, aby žáci měli také mikinu nebo svetr, ve třídách se bude více větrat.

Družinový provoz pokračuje pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Z personálních důvodů bude 5. ročník bez družiny, prosíme ZZŽ o zvážení jiné možnosti.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. K tomuto účelu slouží kniha návštěv, do které se třetí osoba při vstupu do školy zapíše.

Nadále platí zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání (včetně plavání).

Celé znění a pokyny z MŠMT naleznete zde.

Děkujeme za pochopení a věříme, že tato omezení společně zvládneme zejména díky tomu, že už se budeme moci učit ve škole společně.

Rozpis prezenční výuky od 30. 11. 2020

30. 11. – 04. 12. 2020  8. A, B  9. A, B
07. 12. – 11. 12. 2020  6. A  7. A, B  9. A, B
14. 12. – 18. 12. 2020  8. A, B  9. A, B
21. 12. – 22. 12. 2020  6. A  7. A, B  9. A, B


Výdej obědů a provoz Centrální školní jídelny od 30.11.2020

Cizí strávníci do menu boxu  11:00 – 11:45 hod.
/venkovní výdejní okénko/
Velká výdejna
Žáci v distanční výuce 11:45 - 12:15 hod.
Desinfekce prostor
Žáci v prezenční výuce TGM 12:15 - 14:00 hod.
Studenti VOŠ Obalové Techniky a SŠ 12:15 - 14:00 hod.
Zaměstnanci VOŠ Obalové Techniky a SŠ 12:15 - 14:00 hod.
/odběr na talíř nebo do menu boxu/
Malá výdejna
Speciální škola 12:00 - 12:30 hod.
Zam. Speciální školy /talíř nebo menu box/ 12:00 - 12:30 hod.
Desinfekce prostor
Žáci v prezenční výuce ZŠ Ostrovní 12:15 - 14:00 hod.
Zaměstnanci ZŠŠO /talíř nebo menu box/ 12:15 - 14:00 hod.


Rozpis ŠD

ŠD od 30. 11. 2020
Eliška Bubeníčková žlutá 0. A
Eva Kabíčková červená 1. A
Šárka Luňáková zelená 1. B
Marcela Kupková modrá 2. A
Nina Brendlová, Jaroslava Hrbáčková 3. A,B Respirium
Václava Pelikánová, Renata Frková 4. A,B Respirium

Informace Ukrajina
Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Školní poradenské pracoviště
Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty