Aktuality

Vážení zákonní zástupci žáků, milé žákyně, milí žáci, kolegyně a kolegové.

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 23.12.2020 se mění informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení s účinností od 27.12.2020 do 10.01.2021.

Od 04. 01. 2021 je povolena osobní přítomnost pouze žákům PT, 1. A, B a 2.A. Žáci 3. – 9. tříd se budou vzdělávat dle rozvrhu DV, který najdete zde.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, a to bez výjimky (včetně školní družiny – vládní nařízení). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst u učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Jinak ochranný štít není považován za dostatečnou ochranu. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) je akceptovatelná rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky. V rámci dodržení hygienických postupů je žádoucí, aby každý žák byl vybaven rolí papírových utěrek, které budou k dispozici v každé třídě, a papírovými kapesníky pro rychlou potřebu. Prosíme ZZŽ, aby zajistili sáčky na čisté a použité ústenky svých dětí, doporučený počet ústenek na den je 3-5 ks.

Organizace výuky:

 1. Žáci jsou povinni dodržovat všechna stanovená hygienická nařízení a respektovat pokyny vyučujících.
 2. Po příchodu do budovy si žáci v co nejkratším čase umyjí a vydezinfikují ruce. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve vestibulu školy, na toaletách i v každé třídě.
 3. Žáci budou opakovaně poučováni o dodržování hygienických zásad – mytí rukou i používání jednorázových papírových kapesníčků.
 4. Bude zajištěno dostatečné větrání i průběžný úklid prostor dezinfekčními prostředky.
 5. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit. Sledujte tedy aktuální zdravotní stav svých dětí a striktně dodržujte toto opatření.
 6. V případě, že se do školy dostaví žák s výše uvedenými příznaky, budete okamžitě kontaktováni. Totéž platí v případě, kdy se toto projeví během vyučování. Je velmi důležité, abyste si po případném telefonátu od nás dítě co nejrychleji ze školy vyzvedli.
 7. V případě prokázané nákazy Covidem-19 u dítěte či v rodině kontaktujte třídní učitelku či učitele.
 8. Výuka PT, 1.A, B a 2. A probíhá prezenčně dle standardního rozvrhu jednotlivých tříd v ŠOL. Výuka 3. – 9. ročníku probíhá distančně, dle daného rozvrhu na webu školy zde. V případě mimořádných úprav budete informováni třídními učiteli.
 9. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 10. Prosíme o dodržování času příchodu do školy.
 11. Žáci budou před školou i ve společných prostorách školy dodržovat předepsané rozestupy.
 12. Před školou a ve všech prostorách školy musí mít žáci ústa i nos zakryté rouškou, a to po celou dobu. Vybavte prosím žáky 3-5 rouškami na den, v případě pobytu ve školní družině jejich vyšším počtem.
 13. Dále prosíme, aby žáci měli také mikinu nebo svetr, ve třídách se bude více větrat.

Provoz ŠD pokračuje pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Ranní provoz 06:00-07:40 hod, odpolední provoz 11:40 – 16:00 hod.

Nadále platí přísný zákaz vstupu třetích osob do budovy školy, předávání materiálů k výuce bude probíhat dle dohody s třídní učitelkou před budovou školy.

Nadále také platí zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání (včetně plavání).

Celé znění s pokyny z MŠMT naleznete zde.

CŠJ dle rozpisu zde.

Rozpis vyzvedávání žáků TU a AP před budovou školy od 04. 01. 2021

 • 07:40 hod, 0.A
 • 07:45 hod, 1.A
 • 07:50 hod, 1.B
 • 07:55 hod, 2.A

Rozpis ŠD od 04.01.2021

 • Eliška Bubeníčková, žlutá, 0. A
 • Eva Kabíčková, červená, 1. A
 • Šárka Luňáková, zelená, 1. B
 • Marcela Kupková, modrá, 2. A

Velmi děkujeme za spolupráci a za odvedenou práci. Přejeme Všem pevné zdraví a dobrý vstup do dalšího roku.

Vedení školy

Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Školní poradenské pracoviště
Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty