Aktuality

zákonní zástupci žáků,

poté, co se vrátili do školy žáci z PT, 1.a 2. ročníků, bychom Vás chtěli informovat o návratu dalších žáků do prezenční výuky.

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. stupně základních škol,
 • žáků 9. ročníků základních škol,
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, a to bez výjimky (včetně školní družiny – vládní nařízení). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst u učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Jinak ochranný štít není považován za dostatečnou ochranu. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) je akceptovatelná rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky. V rámci dodržení hygienických postupů je žádoucí, aby každý žák byl vybaven rolí papírových utěrek, které budou k dispozici v každé třídě, a papírovými kapesníky pro rychlou potřebu. Prosíme ZZŽ, aby zajistili sáčky na čisté a použité ústenky svých dětí, doporučený počet ústenek na den je 3-5 ks.


K organizaci výuky:

 1. Žáci jsou povinni dodržovat všechna stanovená hygienická nařízení a respektovat pokyny vyučujících.
 2. Po příchodu do budovy si žáci v co nejkratším čase umyjí a vydezinfikují ruce. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve vestibulu školy, na toaletách i v každé třídě.
 3. Žáci budou opakovaně poučování o dodržování hygienických zásad – mytí rukou i používání jednorázových papírových kapesníčků.
 4. Bude zajištěno dostatečné větrání i průběžný úklid prostor dezinfekčními prostředky.
 5. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit. Sledujte tedy aktuální zdravotní stav svých dětí a striktně dodržujte toto opatření.
 6. V případě, že se do školy dostaví žák s výše uvedenými příznaky, budete okamžitě kontaktováni. Totéž platí v případě, kdy se toto projeví během vyučování. Je velmi důležité, abyste si po případném telefonátu od nás dítě co nejrychleji ze školy vyzvedli.
 7. V případě prokázané nákazy covidem-19 u dítěte či v rodině kontaktujte třídní učitelku či učitele.
 8. Výuka probíhá dle standardního rozvrhu jednotlivých tříd. V případě mimořádných úprav budete informováni třídními učiteli.
 9. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 10. Prosíme o dodržování času příchodu do školy.
 11. Žáci budou před školou i ve společných prostorách školy dodržovat předepsané rozestupy.
 12. Před školou a ve všech prostorách školy musí mít žáci ústa i nos zakryté rouškou, a to po celou dobu. Vybavte prosím děti alespoň dvěma rouškami na den, v případě pobytu ve školní družině jejich vyšším počtem.
 13. Dále prosíme, aby žáci měli také mikinu nebo svetr, ve třídách se bude více větrat.

Družinový provoz pokračuje pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Z personálních důvodů bude 5. ročník bez družiny, prosíme ZZŽ o zvážení jiné možnosti.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. K tomuto účelu slouží kniha návštěv, do které se třetí osoba při vstupu do školy zapíše.

Nadále platí zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání (včetně plavání).

Celé znění a pokyny z MŠMT naleznete zde.

Děkujeme za pochopení a věříme, že tato omezení společně zvládneme zejména díky tomu, že už se budeme moci učit ve škole společně.

Rozpis prezenční výuky od 30. 11. 2020

30. 11. – 04. 12. 2020  8. A, B  9. A, B
07. 12. – 11. 12. 2020  6. A  7. A, B  9. A, B
14. 12. – 18. 12. 2020  8. A, B  9. A, B
21. 12. – 22. 12. 2020  6. A  7. A, B  9. A, B


Výdej obědů a provoz Centrální školní jídelny od 30.11.2020

Cizí strávníci do menu boxu  11:00 – 11:45 hod.
/venkovní výdejní okénko/
Velká výdejna
Žáci v distanční výuce 11:45 - 12:15 hod.
Desinfekce prostor
Žáci v prezenční výuce TGM 12:15 - 14:00 hod.
Studenti VOŠ Obalové Techniky a SŠ 12:15 - 14:00 hod.
Zaměstnanci VOŠ Obalové Techniky a SŠ 12:15 - 14:00 hod.
/odběr na talíř nebo do menu boxu/
Malá výdejna
Speciální škola 12:00 - 12:30 hod.
Zam. Speciální školy /talíř nebo menu box/ 12:00 - 12:30 hod.
Desinfekce prostor
Žáci v prezenční výuce ZŠ Ostrovní 12:15 - 14:00 hod.
Zaměstnanci ZŠŠO /talíř nebo menu box/ 12:15 - 14:00 hod.


Rozpis ŠD

ŠD od 30. 11. 2020
Eliška Bubeníčková žlutá 0. A
Eva Kabíčková červená 1. A
Šárka Luňáková zelená 1. B
Marcela Kupková modrá 2. A
Nina Brendlová, Jaroslava Hrbáčková 3. A,B Respirium
Václava Pelikánová, Renata Frková 4. A,B Respirium

Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní
Ostrovní 300
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty