Aktuality

Na základě rozhodnutí MŠMT z 30. 4. 2020 je žákům devátých tříd umožněna přítomnost ve škole od 11. 5. 2020 a žákům prvního stupně základní školy od 25. 5. 2020. V této souvislosti vydalo MŠMT metodiku pro realizaci tohoto způsobu vzdělávání, kterou je třeba bezpodmínečně dodržovat. Je nutné, aby zákonní zástupci, kteří se rozhodnou poslat své dítě do školy předložili čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které je umístěno v dokumentech školy. ZDE najdete pokyny z MŠMT - Ochrana zdraví a provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020.

Od 12. 05. 2020 začíná první skupina žáků II. stupně docházet do školy. Dle domluvy bude pouze v úterý a ve čtvrtek.

Od 25. 05. 2020 bude otevřena škola pro žáky I. stupně – za určitých podmínek.

Podmínky pro pobyt žáků ve škole jsou velmi zpřísněné, proto prosím zvažte, zda vaše dítě bude schopno tato kritéria dodržovat. Docházka do školy není povinná, domácí výuka bude pokračovat. Pokud žák nebude respektovat pokyny a daná hygienická omezení, budou zákonní zástupci žáků neprodleně informováni a žáka si odvedou domů.

Škola bude otevřena od 08:00 hod do 16:00 hod, školní družina není k dispozici. Dopolední činnosti od 08:00 hod do 12:00 hod – žáci budou umístěni celý den v jedné třídě (s jedním pedagogickým pracovníkem). Odpolední činnosti budou probíhat v době od 12:00 hod do 16:00 hod (s jiným pedagogickým pracovníkem). Rodiče musí dodat informace (např. na lístečku s podpisem a datem), kdy bude žák ze školy odcházet – pevně stanovený čas.

Složení skupin je neměnné po celou dobu školní docházky. Žáci budou rozděleni maximálně po 15 a není zárukou, že budou ve stejné věkové skupině a se svým třídním učitelem. Po 25. 05. 2020 nebude možné žáka do skupiny zařadit. Do 7.5.2020 do 17:00 je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o účast na vzdělávání žáka ve škole, zájem o stravování ve školní jídelně a čas pravidelného odchodu žáka ze školy – napsat tř. učitelce na ŠOL.

Vstup do centrální školní jídelny – CŠJ: Celá skupina (včetně žáků bez oběda) bude vstupovat do prostor CŠJ v dostatečných časových rozestupech. Oběd bude roznášet personál CŠJ přímo ke stolům, kde budou žáci sedět s 2 m odstupem od sebe. Oběd na výběr bude pouze jeden a nebude možné si jej přidat. Je zakázáno do prostor CŠJ donášet své jídlo, svačiny si žáci sní ve třídách. Zákonní zástupci žáků musí zajistit svému dítěti svačiny a pití na celou dobu vyučování.

Od 25. 05. 2020 bude CŠJ vydávat obědy žákům pouze v doprovodu pedagoga – dle stanoveného harmonogramu. Přístup do jídelny samostatně není možný.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, včetně poučení o rizikových skupinách stanovených MŠMT.

Žák musí mít každý den s sebou minimálně 2 čisté roušky a sáček na roušku (pro odklad použité roušky). Žák musí mít s sebou sáček na přezůvky. Službu konající pedagogický pracovník si ráno vyzvedne svou skupinu před hlavním vchodem budovy školy. Žáci se přezují ve vestibulu a uloží si obuv do ochranných sáčků na obuv, který si odnesou s sebou do třídy. Vyučující před vstupem do třídy vydezinfikuje žákům ruce.

Platí přísný zákaz vstupu do budovy jakýmkoli osobám. Žáci mají přísný zákaz vpouštět do školy jakoukoli cizí osobu!

Město Štětí - Harmonogram obnovení výuky a otevření ZŠ, SOŠ, VOŠ, MŠ a CŠJ

Informace Ukrajina
Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Školní poradenské pracoviště
Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty