DĚTI NA STARTU

Děti na startu

 

V průběhu měsíce září se děti z přípravné třídy spolu s dětmi z MŠ Duha pomyslně postaví na startovní čáru a v počtu 35 malých cvičenců odstartují nadčasový projekt.

Jedná se o projekt všeobecné pohybové přípravy dětí od 4 do 9 let. V našem případě jsou do něj zařazeny děti z přípravné třídy  a třída „prostředňáčků“ z MŠ Duha. Zřetel je zde brán také na prostupnost prostředí a proces socializace.

Při zahájení projektu budou děti vybaveny tričky s logem, svačinovými krabičkami a deníčky malého sportovce. Po vyplnění přihlášky jsou děti automaticky zdarma pojištěny.

Dětem se bude věnovat trenérka, proškolená v akreditovaném vzdělávacím centru třídní učitelka Bc. Markéta Varousová a v roli instruktorky paní vychovatelka Eva Kabíčková.

Dětem přejeme ať se jim v novém projektu daří a hlavně líbí!!!

 

OWI1N