ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Vážení rodiče, milí žáci a pedagogové,

Jmenuji se Ĺubica Kurucová a na ZŠ Ostrovní působím jako školní psycholožka, která je k dispozici všem ZŠ ve městě Štětí. Poskytuji odborné psychologické poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje dětem, rodičům či zákonným zástupcům a pedagogům. Pracuji individuálně, se skupinami i celými třídními kolektivy.

 

Konzultace s rodiči a žáky jsou poskytovány bezplatně a veškeré informace jsou důvěrné.

 

Na školního psychologa se můžete obrátit v případě:

Děti/žáci

 

 • když máš problémy s učením, nevíš jak se učit, máš potíže se soustředěním, máš strach ze zkoušení, trápí tě tréma
 • když se necítíš dobře ve třídě, nerozumíš si se spolužáky nebo nevycházíš s učitelem
 • když tě trápí vztahy s rodiči anebo kamarády
 • když máš pocit, že něco trápí tvého kamaráda nebo spolužáka
 • když máš pocit, že někdo ve třídě nebo škole ubližuje slabšímu
 • když si nejsi jistý o výběru vhodné střední školy a potřebuješ zjistit jakým směrem se dále ubírat
 • když se chceš svěřit se svým trápením a potřebuješ si s někým popovídat
 • když chceš zlepšit a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti

Stačí pouze sdělit třídní učitelce, že chceš absolvovat pohovor u paní psycholožky. Pokud se z nějakého důvodu ostýcháš přijít, můžeš využít písemní, případně elektronický kontakt, nebo anonymní schránku důvěry.

 

Rodiče

 

 • když se u Vašeho dítěte náhle změní školní výkon, jeho chování nebo prožívání
 • když máte pocit, že je Vaše dítě nešťastné, smutné nebo se najednou chová jinak
 • když máte pocit, že Vaše dítě může mít konflikt s některým z dětí anebo učitelů
 • když potřebujete konzultovat otázky vhodného vedení dítěte-výchovné či kázeňské obtíže a problémy, způsoby správné přípravy na výuku, či další výukové potíže i rodinné problémy
 • když potřebujete kontakt na další odborníky

 

Pedagogové

 

 • pomáhám řešit výchovné a výukové potíže žáků
 • spolupracuji s pedagogy na vytváření pozitivné atmosféry ve třídě, spolupracuji na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví...) a pomáhám řešit již vzniklé problémy
 • nabízím podporu v náročných životních situacích

 

 

NTcwO