ŠKOLA ONLINE
Škola online

Škola online je moderní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu.

Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při použití běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace.

vstup do školy online

 

Postup při registraci rodičů:

- tento postup bude sdělen a názorně předveden na školení - viz. úvodní strana

1. V Internetové prohlížeči si zadáme webovou adresu: www.skolaonline.cz

2. V pravém sloupci zvolíme možnost "Vstup do Školy Online".

3. V pravém sloupci (ve fialovém rámečku) zvolíme možnost "Registrace žáků a rodičů".

4. Na konci stránky zvolíme možnost "Souhlasím" (s uvedenými podmínkami).

5. Nyní vyplníme údaje tak, jak nám stránka nabízí - tedy jméno, příjmení , PIN a opíšeme bezpečnostní kód tak, jak ho           vidíme ve šrafovaném poli. 
PIN je několika místné číslo, které dostanete na školení. Bezpečnostní kód se skládá z několika písmen. Je nutné           dodržovat velká a malá tiskací písmena přesně tak, jak vidíte.

6. Zvolíme možnost "Ověření PINU".

7. Nyní si vyplníme uživatelské jméno a heslo:

Uživatelské jméno se skládá ze tří písmen vašeho příjmení (bez interpunkce a malým písmem) a dvou písmen vašeho jména (bez interpunkce a malým písmem).

Například: rodič jménem Šárka Břízová si napíše uživatelské jméno takto: brisa

Heslo se skládá ze tří písmen vašeho příjmení (bez interpunkce a malým písmem), dvou písmen vašeho jména (bez interpunkce a malým písmem) a rok nástupu do školy vašeho dítěte.

Například: rodič jménem Šárka Břízová, jejíž dítě nastoupilo do naší školy ve školním roce 2008/2009 si napíše heslo   takto: brisa2008

Potvrzení hesla - zde napíšeme celé heslo znovu (kvůli ověření správnosti).

Napíšeme znovu takto: brisa2008

 

8. Zvolíme možnost "Registrace", poté "Vstup do žákovské knížky".


OGY0MzAwZ