VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

V této sekci naleznete kontaktní údaje na výchovnou poradkyni a její konzultační hodiny, témata konzultací nebo aktuální témata z oblasti výchovného poradenství.

 

Mgr. Ilona Stieranková-speciální pedagog, ZŠ Štětí Ostrovní 300, 411 08

tel.: 416 812 520 | stierankova@zssteti-ostrovni.cz | skola@zssteti-ostrovni.cz

konzultační hodiny: pondělí od 14h do 15h (po předchozí písemné, telefonické nebo osobní domluvě)

témata konzultací:

  • volba povolání
  • děti se SPU, SPCH
  • integrovaní žáci
  • individuální vzdělávací programy pro žáky
  • problémoví žáci - učení, chování, osobní problémy
  • školní nezralost - opakování ročníku, odklad školní docházky
  • doporučení do PPP (nebo jiného odborného pracoviště)
  • speciální školy
NDlmYThiO